Вявлення захворювання на ранній стадії – запорука його успішного лікування.
У цьому незамінним помічником стала техніка ультразвукової діагностики – еластометрія
.

Еластометрія (еластографія) – новий неінвазивний метод оцінки фіброзу печінки (неінвазивний – тобто метод дослідження без пошкодження шкірних покривів, оскільки немає проникнення всередину тканини будь-якими інструментами).

УЗД активно використовується в медичній практиці для діагностики різних захворювань.

До безперечних переваг ультразвуку можна віднести практично повну нешкідливість методу для пацієнта.

Усі знайомі з об’ємом традиційного ультразвукового обстеження: двовимірне сірошкальних зображення і доплерівська оцінка кровотоку.

Але ультразвукова техніка постійно вдосконалюється і проривом стала еластометрія.

У лікувально-діагностичному центрі «Ацинус» для проведення ультразвукової діагностики використовується апарат «Ultima PA» фірми Радмір, який окрім ультразвукових хвиль генерує «зсувні хвилі». Величина швидкості цих хвиль дає можливість оцінити параметри еластичності структури, яка досліджується. Адже, ще зі шкільного курсу фізики ми пам’ятаємо, що в м’яких тканинах швидкість хвиль нижче, а в твердих – вище.

Еластометрія здвигової хвилі, як термін, означає отримання цифрових значень жорсткості біологічної тканини в кПа.

Еластометрію ще називають дистанційною пальпацією. Очевидно, що важливо не тільки побачити об’єкти, але і визначити, на скільки еластичний (жорсткий) цей об’єкт.

Кому і з якою метою проводиться еластометрія?

За допомогою оцінки швидкості зсувних хвиль ми вирішуємо проблему повноцінної оцінки дифузійної патології печінки – не тільки наявність або відсутність фіброзу печінки, а й більш чіткому визначенню стадій фіброзу за шкалою METAVIR.

Пацієнти, яким лабораторно діагностовано вірусний гепатит, на УЗД встановлено гепатоз, пацієнти, які тривалий час контактують з ядохімікатамікатами чи токсичними речовинами, хворіють метаболічним синдромом, мають можливість оцінити ступінь ураження печінки і отримати своєчасну допомогу. Адже швидкість прогресування фіброзу можна значно сповільнити і навіть зупинити. Важливо пам’ятати, що печінка на початкових етапах захворювання не болить.

Крім революційної оцінки фіброзу печінки у нашому медичному центрі еластографія використовується, як допоміжний метод у пацієнтів з утвореннями молочної та щитовидної залоз.

Після оцінки еластичності даного утворення мамолог або ендокринолог обирає правильну тактику лікування (ракова пухлина набагато жорсткіша навколишньої незміненої тканини).

Невеликі витрати часу мультипараметричного УЗД та неінвазивність методу дають можливість використовувати еластометрію здвигової хвилі в широкій клінічній практиці, як скринінг-тест фіброзу печінки і як орієнтир для оцінки його динаміки при лікуванні у хворих на дифузні захворювання печінки.

Автор: Франчук Тетяна Юріївна – лікар ультразвукової діагностики лікувально-діагностичного центру «Ацинус».