Науково-дослідний департамент було створено у 2012 році.

Ми не тільки слідкуємо за новинками у медичній техніці, обладнанні, інструментаріях, впровадженні більш ефективних методик лікування, а й самі досить активно працюємо над розвитком медичної галузі та впровадженням її новинок.

Сьогодні на базі Лікарні Святого Луки проводяться обласні, всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції, що дає змогу лікарям обмінюватись досвідом, навчатись новим технологіям, та методикам лікування.

ВІДДІЛИ

Відділ науково-практичного розвитку.

Займається питаннями стажування лікарів і середнього та молодшого медичного персоналу (цикли тематичного удосконалення, спеціалізації тощо).

Відділ науки.

Методичне сприяння у розробці наукових тем дисертаційних досліджень та документальний супровід дисертантів.

Відділ клінічних досліджень.

Клінічні випробування лікарських засобів.