Щоб здолати увесь світ, потрібно здолати себе.

Лікар-анестезіолог першої категорії, генеральний директор лікувально-діагностичного центру

Хобі: вишивання бісером

Освіта: Державний медичний університет імені Георгієвського

Стаж роботи: з 2008 року

У Лікарні Святого Луки – з 2016

Обовязки заступника головного лікаря:

 1. Організовує надання лікувально-діагностичної допомоги хворим, які знаходяться в стаціонарі у будь-який час доби і днів тижня.
 2. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю завідуючих лікувально-діагностичними підрозділами лікарні. Здійснює систематичний контроль за якістю обстеження, лікування і догляду за хворими шляхом:

– планового проведення обстеження стану роботи відділень, кабінетів, лабораторій з подальшим обговоренням результатів перевірки на лікарняній Раді;

– систематичного аналізу якісних показників діяльності лікувально-діагностичних структурних підрозділів;

– оцінки ефективності проведених лікувально-профілактичних заходів, а також систематичного вивчення розбіжностей лікарняних діагнозів з поліклінічними і патологоанатомічними;

– проведення систематичних обходів лікувально-діагностичних структурних підрозділів лікарні;

– постійної перевірки історій хвороби та іншої медичної документації щодо якості їх ведення, правильності і своєчасності виконання лікарських призначень і застосовуваних методів лікування.

 1. Організовує і забезпечує проведення науково-практичних та клініко-анатомічних конференцій; семінарів і декадники для лікарів, клінічних розборів хворих.
 2. Розробляє перспективні і поточні плани організації лікувально-діагностичної та профілактичної роботи в лікарні, здійснює систематичний контроль за їх виконанням.
 3. Забезпечує правильну постановку статистичного обліку і подання у встановлені терміни відповідної звітності про діяльність лікарні.
 4. Контролює порядок прийому і виписки хворих, а також їх перекладу в інші лікувально-профілактичні заклади.
 5. Організовує консультації і очолює консиліуми лікарів-фахівців лікарні і запрошує консультантів з інших лікувально-профілактичних установ.
 6. Погоджує графіки чергувань завідувачів відділеннями та лікарів у лікарні, у тому числі у вихідні та святкові дні.
 7. Розробляє і здійснює проведення заходів, спрямованих:

– на своєчасне і широке впровадження у практику нових методів обстеження та лікування хворих, принципів лікувально-охоронного режиму, лікувального харчування, методів лікувальної фізкультури та відновлювальної терапії;

– підвищення безпосередніх і віддалених результатів лікування;

– раціональне застосування і використання в лікуванні хворих сучасних медикаментозних засобів;

– забезпечення суворого і стійкого санітарно-епідеміологічного режиму в лікарні і попередження внутрішньолікарняних інфекцій.

 1. Розробляє перспективний план підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу.
 2. Сприяє максимальному розвитку наставництва.
 3. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, як в області клінічних дисциплін, так і по організації охорони здоров’я.
 4. Погоджує графіки роботи лікарів і середнього медичного персоналу.
 5. Веде прийом відвідувачів і співробітників лікарні у встановлені для цього дні та години.
 6. За відсутності головного лікаря завіряє своїм підписом заповіт хворого на його прохання.
 7. Доводить до відома співробітників у частині, що їх стосується, накази, розпорядження, інструкції тощо вищестоящих органів і посадових осіб.