Види лабораторних досліджень

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

17-кетостероїди (17 КС)
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
Альбумін
Альфа-амілаза (α-амілаза)
Аналіз крові на РВ
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
Бета – ліпопротеїди (Β-ліпопротеїди)
Білірубін загальний
Білірубін прямий
Гамаглутамінтранспептидаза (ГГТП)
Глікозований гемоглобін
Глюкоза (ліквор, кров, сеча)
Д-димер
Залізо (Fe)
Калій (K)
Кальцій (CA)
Коагулограма
Креатинін
Креатинінфосфокіназа (КФК)
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
Магній
Сечова кислота
Сечовина
Натрій (Na)
Загальна залізозв’язуюча здатність сироватки (ЗЗЗЗС)
Загальний білок
Проба Реберг
Протромбіруваний індекс (МНО)
Серомукоїди
Тимолова проба

Тригліцериди
Фосфор (Р)
Хлор (кров, ліквор) (Сl)
Холестерин
Холестерин (Альфа-холестерин) (HDL)
Холестерин (Бета-холестерин) (LDL)
Лужна фосфотаза

ДІАГНОСТИКА СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

альбумін
Аналіз сечі за Зимницьким
Аналіз сечі по Нечипоренко
Білок сечі (добова кількість)
Креатинін
Сечовина
Загальний аналіз сечі
Загальний білок
Проба Реберг
Тест на бактеріурію

ДІАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Бактеріоскопічна діагностика – дослідження біологічного матеріалу на КСП

ІМУНОСЕРОЛОГІЧНІ ВИДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Антистрептолізин (АСЛ-О)
Визначення групи крові та резус-фактору
Визначеня резус-антитіл
Реакція мікропреципітації (РМП)
Ревматоїдний фактор
Антитіла до MCV
С-реактивний білок
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК)

ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ НА СНІД

Аналіз крові на СНІД

ДОСЛІДЖЕННЯ МОКРОТИННЯ

Аналіз мокротиння на флору
Бактеріоскопічне дослідження харкотиння на КСП (діагностика туберкульозу)
Клінічний аналіз харкотиння
Цитологічне дослідження мокротиння

ДОСЛІДЖЕННЯ НА ДЕМОДЕКС

Аналіз на демодекс

ДОСЛІДЖЕННЯ СПИНОМОЗКОВОЇ РІДИНИ

Дослідження ліквору (загальноклінічне, біохімічне)

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ

Альфа-амілаза сечі
Аналіз сечі на Б \ К (бактеріурія)
Аналіз сечі на глюкозу
Аналіз сечі на жовчні пігменти
Аналіз сечі на кетонові тіла (ацетон)
Аналіз сечі на стерильність
Аналіз сечі на Уробилин
Аналіз сечі загальний
Аналіз сечі за Зимницьким
Аналіз сечі по Нечипоренко
Аналіз сечі після масажу простати
Аналіз добової сечі (глюкоза)
Добова протеїнурія (білок сечі – добова кількість)

ЦИТОЛОГІЧНІ ВИДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Букальний зішкріб (статевий хроматин)
Мазок з носа на еозинофіли
Пухлини різної локалізіції
Цитологія на  А \ К

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз крові на малярію
Аналіз крові на стерильність
Аналіз крові загальний (HB, ER, MCH, MCV, RDW, LE, TR, ШОЕ, лейкоформули)
Гематокрит (Ht)
Тривалість кровотечі і згортання
Дослідження кісткового мозку (стернальна пункція)
Дослідження крові на Le – клітини (червоний вовчак)
Ретикулоцити
Ретракції кров’яного згустку

ГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Біопсія щипцева
Гістологія

ДІАГНОСТИКА АНЕМІЙ

Аналіз крові загальний (HB, ER, MCH, MCV, RDW, LE, TR, ШОЕ, лейкоформули)
Залізо (Fe)
Загальна залізозв’язуюча здатність сироватки (ЗЗЗЗС)
Ретикулоцити

ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
Білірубін загальний
Білірубін прямий
Гаммаглутамілтранспептідаза (ГГТП)
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
Тимолова проба

ДІАГНОСТИКА ЛІПІДНОГО ОБМІНУ

Бета- ліпопротеїди (Β-ліпопротеїди)
Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, коефіцієнт
атерогенності)
Тріглецириди
Холестерин
Холестерин (Альфа-холестерин) (HDL)
Холестерин (Бета-холестерин) (LDL)

ДІАГНОСТИКА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

глікозований гемогллобін
Глюкоза крові
Глюкоза сечі (добова кількість)
Кетонові тіла в сечі
Тест толерантності до глюкози (6-ти кратне тестування)

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІЛЕНЬ ІЗ СЕЧОСТАТЕВИХ ОРГАНІВ

Дослідження виділень на флору (Ч, Ж)
Дослідження секрету простати
Пенетраційна здібність сперматозоїдів (проба Курцрока-Міллера)
Спермограма
Цитологічна діагностика пухлин жіночих статевих органів

ДОСЛІДЖЕННЯ РІДИН ІЗ СЕРОЗНИХ ПОРОЖНИН

Бактеріоскопічне дослідження на КСП (діагностика туберкульозу)
Дослідження рідини (плевральної, черевної порожнини)
цитологічне дослідження

ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ

Аналіз калу на дисбактеріоз
Кал на найпростіші
Кал на приховану кров
Кал на стеркобілін
Кал на яйця гельмінтів
Копрограма
Зішкріб на ентеробіоз

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОМИВНИХ ВОД БРОНХІВ, ШЛУНКУ

Аналіз промивних вод на лямблії
Бактеріоскопічне дослідження на КСП (діагностика туберкульозу)

Біопсія щіткова
Мікроскопія промивних вод
Посів на флору
Цитологічне дослідження

МАРКЕРИ СЕРЦЕВОСУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Міоглобін, тропонін I, КФК-МВ

МІКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мікроскопія лусочок шкіри, волосся, нігтів, виділень з вуха

РЕВМОКОМПЛЕКС

Антистрептолізин (АСЛ-О)
Сечова кислота
Ревматоїдний фактор
Серомукоїд
С-реактивний білок
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК)

ЩИТОВИДНА ЗАЛОЗА

Цитологічне дослідження пункції щитовидної залози