ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

БІОХІМІЧНІ ВИДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження білкового обміну

Загальний білок

Альбумін

Сечовина

Креатинін

Проба Реберга

Сечова кислота

Серомукоїди

Тимолова проба

Дослідження активності ферментів

Альфа-амілаза (α-амілаза) (кров, сеча)

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

Гамаглутамілтраспептидаза (ГГТП)

Креатинфосфокіназа (КФК)

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

Лужна фосфатаза (ЛФ)

 

Дослідження вуглеводного обміну

Глюкоза (кров, сеча, ліквор)

Глікозильований гемоглобін

 

Дослідження ліпідного обміну

Холестерин

Холестерин ЛПВП (альфа-холестерин,HDL)

Холестерин ЛПНП (бета холестерин,LDL)

Бета-ліпопротеїди (β-ліпопротеїди)

Тригліцериди

Ліпідограма: холестерин, холестерин ЛПВП (альфа-холестерин,HDL), холестерин ЛПНП (бета холестерин, LDL), тригліцериди, коефіцієнт атерогенності

 

Дослідження пігментного обміну

Білірубін загальний

Білірубін прямий

 

Дослідження мінерального обміну  

Залізо (Fe)

Загальна залізозв,язувальна здатність сироватки (ЗЗЗС)

Калій (К),натрій (Na), хлор (Cl кров, ліквор)

Кальцій (Са)

Магній (Mg)

Фосфор (Р)

 

Дослідження коагуляційного гемостазу

Коагулограма:

фібриноген, активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), тромбіновий час, розчинні фібрин-мономерні комплекси(РФМК-тест) Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)(протромбіновий час)

Д-дімер

Антитромбін

Анти Ха активність

 

Дослідження кислотно-лужного складу крові

 Газі крові

 


ГЕМАТОЛОГІЧНІ ВИДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Аналіз крові загальний (Hb, Er, MCH, MCV, RDW, Le, tr, ШОЕ, лейкоформула)

Ретикулоцити

Гематокрит (Ht)

Аналіз крові на малярію (товста крапля)

Тривалість кровотечі та час згортання капілярної крові

Ретракція кров,яного згустку

Дослідження крові на Lе-клітини

Дослідження кісткового мозку

 


ІМУНОСЕРОЛОГІЧНІ ВИДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження резус-антитіл

Дослідження групової та резус-належності

Реакція мікропреципітації (РМП)

Ревматоїдний фактор (РФ)

Ревматоїдний фактор, визначення антитіл до циклічних цитрулінових пептидів (АСР), IgG АСРА (код238)

С-реактивний білок (СРБ)

Антистрептолізин О (АСЛ-О)

Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК)

 


ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ВИДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослідження сечі

Загальноклінічне дослідження сечі

Загальноклінічне дослідження сечі(консультація)

Кетонові тіла(ацетон)

Глюкоза

Добова протеїнурія

Жовчні пігменти

Дослідження сечі за методом Зимницького

Дослідження сечі за методом Нечипоренка

 

Дослідження калу

 Прихована кров

Стеркобілін

Яйця гельмінтів

Найпростіші

Зcкрібок на ентеробіоз

Копрограма (з дослідженням на яйця гельмінтів, найпростіші)

 

Дослідження виділень з сечостатевих органів

 Дослідження виділень на флору

Дослідження виділень на флору(консультація)

Дослідження секрету простати

Цитологічна діагностика пухлин жіночих статевих органів

Спермограма

Пенетраційна здатність сперматозоїдів (проба Курцрока-Міллера)

 

Мікологічні дослідження

 Мікроскопія лусочок шкіри, волосся, нігтів, виділень з вуха

 

Дослідження на демодекс

 

Дослідження рідин з серозних порожнин(плевральна, асцитічна)

 Загальноклінічне дослідження рідин

Бактеріоскопічне дослідження на КСП (діагностика туберкульозу, 2 преперата)

Цитологічне дослідження (2 препарата)

ДНК Micobacterium tuberculosis (промивні води бронхів, рідини з серозних порожнин)(код173)

ДНК Chlamidia trachomatis(синовіальна рідина)(код167)

 

 

Дослідження мокроти

 Загальноклінічне дослідження

Бактеріоскопічне дослідження на КСП (діагностика туберкульозу, 2 преперата)

Цитологічне дослідження мокроти (2 препарата)

ДНК Micobacterium tuberculosis(код173)

 

Дослідження промивних вод бронхів

Бактеріоскопічне дослідження на КСП (діагностика туберкульозу)

Цитологічне дослідження

ДНК Micobacterium tuberculosis

 

Дослідження спиномозкової рідини

Дослідження ліквору (загальноклінічне, біохімічне)

 


ЦИТОЛОГІЧНІ ВИДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пухлини різноманітної локалізації

Мазок з носа на еозинофіли

Букальний зcкрібок (статевий хроматин)

 

ІМУНОФЕРМЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОМ ПЛР

 Гормони:

Гормони щитовидної залози

 Тиреотропний гормон (ТТГ)

Тироксин (Т4)

Трийодтиронін (Т3)

Вільний тироксин (Т4вільн.)

Вільний трийодтиронін (Т3вільн.)

Антитіла до тиреоглобуліну (ТГ)

Антитіла до тиреопероксидази (ТПО)

 

Діагностика вагітності

 Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ)

Альфафетопротеїн (АФП)

 

 

Гормони наднирників

 Кортизол

 

Статеві гормони

 

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

Пролактин

Тестостерон

Тестостерон вільний

Прогестерон

17ОН-Прогестерон

Естрадіол

Дегідроепіандростерон-сульфат(ДГЕА-С)

 

Онкомаркери

Простатспецифічний антиген загальний (ПСА заг.)

Простатспецифічний антиген  вільний (ПСА вільн.)

Онкомаркер яйників (СА 125)

Альфафетопротеїн (АФП)

Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ)

Карциноембріональний антиген (СЕА)

Раковий антиген 15-3(СА-15-3)

Онкомаркер яйників(НЕ-4)

Онкомаркер підшлункової залюзи (СА-19-9)

Феритин

Кальцитонін

 

Показники імунного статусу

Імуноглобулін Е

Імуноглобулін А,М,G

 

Маркери гострої серцево-судинної патології

Міоглобін, тропонін І, КВК-МВ(визначення якісне)

 

Маркери вірусних гепатитів:

 

Гепатит А(НАV)

Антитіла IgМ до HАV

 

Гепатит BBV)

HbsAg

 

Гепатит С(НСV)

Антитіла IgG,М до HСV

РНК НСV(код58)(якісне визначення)

 

ТORCH-інфекції:

Токсоплазмоз

Антитіла IgM до Тохоplasma gondii

Антитіла IgG до Тохоplasma gondii

 

Герпес (HSV)

Антитіла IgM до HSV тип 1,2

Антитіла IgG до HSV тип 1,2

Антитіла IgG до HSV тип 2

ДНК HSV тип 1,2(мазок,сеча,слина,ліквор,кров)

 

Цитомегаловірусна інфекція (CMV)

Антитіла IgM до СМV

Антитіла IgG до СМV

 

Туберкульоз

 

Антитіла IgА,IgМ,IgG до Micobacterium tuberculosis

ДНК Micobacterium tuberculosis

 

Інфекції дихальних шляхів

ДНК Micoplasma pneumonia/Clamidia pneumonia

(зішкрябни та мазки зі слизової оболонки дихальних шляхів,змиви з бронхів)

 

Хелікобактеріоз

Антитіла до Helіcobacter pylorі

ДНК Helіcobacter pylorі (промивні води шлунку)

Антиген Helіcobacter pylorі(фекалії)

 

Паразитарні інфекції

Антитіла (сумарні)до лямблій

 

Урогенітальні інфекції:

Хламідіоз,мікоплазмоз,уреаплазмоз

ДНК Chlamidia trachomatis, mycoplasma hominis, ureaplasma urealiticum(мазок)

 

Хламідіоз

Антитіла IgG до Chlamidia trachomatis

Антитіла IgA до Chlamidia trachomatis

ДНК Chlamidia trachomatis(мазок)

 

Мікоплазмоз

Антитіла IgG до Mycoplasma hominis

Антитіла IgA до Mycoplasma hominis

ДНК Mycoplasma hominis(мазок)

Чутлівость до антибіотиків (мазок)

 

Уреаплазмоз

Антитіла IgG до Ureaplasma urealiticum

ДНК Ureaplasma urealiticum (мазок)

 

Трихомоніаз

ДНК Trichomonus vaginalis(мазок)

 

Гонорея

ДНК Neisserіa gonorrhoeae(мазок)

 

Гарднерельоз

ДНК Gardnerella vaginalis(мазок)

 

Сифіліс

Антитіла сумарні до збудника сифілісу

 

Папіломовірус

ДНК Human papillomavirus тип 16,18(мазок)

 

Діагностика септичних станів:

Прокальцитонин

 

Діагностика короновірусної інфекції:

DISARSCoV-2-NPIgG T2-12

Антитіла ІgG  к нуклеокапсідному антигену коронавіруса

DISARSCoV-2-NPIgV T2-12

Антитіла ІgG  к нуклеокапсідному антигену коронавіруса

SARSCoV-2 Neutralization antibody

Антитіла ІgG до спайкового (S) білку вірусу SARSCoV-2  

CITO TEST COVID-19 Ag

Антиген (Ag) CoV-2-NP

 

Для отримання матеріалу використовується тільки одноразовий інструмент!