Професор Юрій Володимирович Авдосьєв провів ендоваскулярну емболізацію судин.