TAK-788-3001
Рандомізоване, багатоцентрове, відкрите дослідження фази III для оцінки ефективності препарату TAK-788 в якості терапії першої лінії у порівнянні з хіміотерапією на основі препаратів платини у пацієнтів із недрібноклітинним раком легені з інсерційними мутаціями у 20-му екзоні гена рецептора епідермального фактора росту (EGFR)
Недрібноклітинний рак легені з інсерційними мутаціями у 20-му екзоні гена рецептора епідермального фактора росту (EGFR
Спонсор: Millennium Pharmaceuticals, Inc., USA.
Лікар: Г.Урсол, В.Дар’єв, М.Жидулов
Координатор:
Марина Гончарук – 0662227118