JTX-4014-202
Дослідження 2 фази інгібітору PD-1 JTX-4014 в якості монотерапії та у комбінації з Вопрателімабом, який є агоністом ICOS, у пацієнтів з метастатичним недрібноклітинним раком легень (НДРЛ) після одного попередньо отриманого режиму платиновмісної хіміотерапії, відібраних за біомаркерами
Недрібноклітинний рак легені спрогресований після одного, раніше отриманого, режиму платиновмісної хіміотерапії
Спонсор: Jounce Therapeutics, Inc., USA.
Лікар: Г.Урсол, В.Дар’єв, М.Жидулов
Координатори:
Марина Гончарук – 0662227118
Світлана Свищ