J2G-MC-JZJC
LIBRETTO-431: Багатоцентрове, рандомізоване, відкрите дослідження III фази порівняння терапії препаратом Селперкатініб з терапією препаратами на основі похідних платини в поєднанні з пеметрекседом в або без комбінації з прийомом пембролізумаба в якості першої лінії лікування поширеного чи метастазуючого недрібноклітинного раку легені з наявністю гібридного гена RET
Недрібноклітинний рак легені з наявністю гібридного гена RET
Спонсор: Елі Ліллі енд Компані, США.
Лікар: Г.Урсол, В.Дарьєв, М.Жидулов
Координатори:
Ольга Павлова – 0504875753
Олена Трушакова – 0959385016

Що таке клінічні дослідження?

Відділ клінічних досліджень