Професор Юрій Володимирович Авдосьєв у Лікарні Святого Луки провів ендоваскулярну емболізацію судин.